Hazájukért és a közéletért felelősséget érző hívők és nem hívők felhívása a Magyarországi Református Egyház vezetőihez

 

Meggyalázta az 1956-os forradalom emléknapját a Budapest Szabadság téri Református Egyházközség lelkésze, ifj. Hegedűs Lóránt. A gyülekezet temploma előtt október 23-án elmondott beszéde – amelyben trágár harsogással idézte a Magyar Gárda zászlaját nemrégen átkozódással „megáldó” lelkésztársa szavait is –, a magyar történelem leghitványabb pillanataira emlékeztetett. A lelkész szónoklatát egy nyíltan antiszemita tendenciájú felolvasás követte, amelynek szövegelemei személyes hozzájárulásával és közreműködésével kerültek műsorra.

 

A történtekről tudósító web-oldalak:

http://index.hu/politika/belfold/szdszt1026/

http://hvg.hu/itthon/20071024_radikalis_jobboldal_demonstracio.aspx?s=20071024nl

 

[Ifj. Hegedűs Loránt beszédének időközben előkerült teljes változatát lásd:

http://szelidolajfa.blog.hu/index.php?s=heged%C5%B1s+lor%C3%A1nt&sentence=OR&submit=Keres%C3%A9s]

 

Az elhangzott gondolatokat ifj. Hegedűs arra hivatkozva tartja igaz, hazafias megnyilatkozásnak, hogy azok idézetek voltak Petőfi Sándortól és Szabó Dezsőtől. A templom előtti színpadon azonban nem irodalomtörténeti műsort tartottak. A szöveg- és történelmi környezetüktől egyébként is függetlenített citátumok más célt szolgáltak: Izrael- és zsidóellenes indulatokat táplálni az egybegyűltek körében és a magyar társadalomban.

 

Nem állítjuk, hogy ifj. Hegedűs Lóránt tudatában volt akár saját szavai, akár az engedélyével felolvasott szövegrészek súlyának, az előadott gondolatok alpáriságának. Az ügy azonban nem is ifj. Hegedűs Lóránt magánügye, mint ahogy a történteknek sem ő, illetve az ő egyéni értelmezése ad súlyt és jelentőséget, hanem az őt lelkészi minőségben sorai között jegyző Magyarországi Református Egyház.

 

A magyar társadalom érdekeit a keresztény hagyomány értékeinek megfelelő komolysággal szem előtt tartó, és a magyar társadalom közvagyonának igénybevételével közszolgálati feladatokat ellátó és a jövőben is ellátni kívánó egyház éppen ezért ebben az ügyben nem hallgathat, nem keltheti azt a benyomást, mintha kollektív valósága bármilyen engedményt is lehetségesnek hinne az ifj. Hegedűs Lóránt által elmondottakat és az általa október 23-án megvalósított lelkészi viselkedést illetően.

 

Alulírottak és a felhívásunkhoz csatlakozók arra kérjük a Magyarországi Református Egyház felelős tényezőit, hogy egyházuk félreérthetetlen közös álláspontjaként a legszélesebb nyilvánosság előtt és teljes egyértelműséggel nyilvánítsák ki: ifj. Hegedűs Lóránt október 23-i megnyilatkozását, illetve a Szabadság téri Református Egyházközség e napon tartott, Izraelt és zsidó honfitársainkat szidalmazó rendezvényét összeegyeztethetetlennek tartják hitvallásaikkal, az egyetemes humánummal és a kereszténységgel.

 

Kérjük mindazokat, akik a fentiekkel egyetértenek, csatlakozásuk kifejezésre juttatásával is támogassák felhívásunkat.

 

Elektronikus postacím: felhivas.3@gmail.com vagy: theol.3@wjlf.hu

A kezdeményezéshez csatlakozók neveit folyamatosan megjelenítjük a http://hazaeskozelet.uni.hu/ címmel nyitott honlapon.

 

A felhívás kezdeményezői: a Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak, illetve tanárai és vendégtanárai:

 

Budapest, 2007. október 30.

 

Iványi Gábor, a WJLF rektora

Majsai Tamás, a theológiai szak dékánja

Faludy Judit, művészettörténész

Fazekas Csaba, történész

Fekete György, mentálpedagógus

Gábor György, vallásfilozófus

Gyimesi Júlia, pszichológus

Hunčík Péter, orvos, kisebbségkutató

Iványi Gábor jun., theológus

Karsai László, történész

Karády Viktor, szociológus

Lukács Péter, oktatásszociológus

Mártonffy Marcell, theológus

Nagy Péter Tibor, oktatástörténész

Radácsy László, hebrológus

Ranschburg Jenő, pszichológus

Schweickhardt Zsolt, fejlesztőpedagógus

Szent-Iványi Ilona, theológus

Tőrösné Fehér Ildikó, iskola- és gyermekpszichológus

Ungárné Komoly Judit, pszichológus

Várdy Péter, filozófus

Varga Aranka, kutató pedagógus

Vattamány Gyula, theológus

Vekerdy Tamás, pszichológus

Wildmann János, theológus

 

Utólag csatlakoztak:

 

Bárdos-Féltoronyi Miklós, politológus

Bognár László, görög filológus, filozófiatörténész

Hosszú Gyula, tanár

Tari Mária, pszichiáter