Hazájukért és a közéletért felelősséget érző hívők és nem hívők

felhívása a Magyarországi Református Egyház vezetőihez

 

Aufruf an die Leiter der Reformierten Kirche Ungarns. Von den Gläubigen und Nichtgläubigen, die sich für ihre Heimat und deren öffentliches Leben verantwortlich fühlen

 

Előzmények – Vorereignisse

Felhívás szövege / Text des Aufrufes

Csatlakozók – Namen der Unterzeichnenden

Vélemények a felhívást támogatóktól / Meinungen von Unterstützern des Aufrufes

A felhívás és következményei. Visszhang a sajtóban és az elektronikus médiumokban

Der Aufruf und seine Folgen. Echo in der Presse und in den elektronischen Medien

Hegedűs Loránt és a Szabadság téri Református Egyházközség októberi ügye a sajtóban és az elektronikus médiumokban

Die Oktober-Angelegenheit des Loránt Hegedűs und der Reformierten Kirchgemeinde vom Szabadság tér in der Presse und in den elektronischen Medien

 

Postafiókok a nyilatkozat támogatásához: felhivas.3@gmail.com vagy theol.3@wjlf.hu

SZELÍD OLAJFA – (Református) keresztények a gyűlölet ellen, az Egyház megújulásáért

címet viselő honlapon felhívást kibocsátók közleménye a «Felhívás a református egyházhoz tartozó hívőkhöz. Nyílt levél a Püspök Úrhoz» című állásfoglalásuk ügyében

 

 

*

 

Ifj. Hegedűs Loránt David Irving és a Gede Kiadó vendégül látását és a 2007. októberi beszédét követően is folytatja neonáci-antiszemita szellemű papi működését. Egyházában időközben nyögve-nyelve eljárás indult ugyan ellene, és az egyház tagjai és lelkészei közül sokan fogadják komoly fejcsóválással tevékenységét, működésének kollektív egyházi elítélésére, a vele ápolt kollégiális és konfesszionális közösség világos határainak a kijelölésére egyháza részéről hivatalos egyértelműséggel egyetlen alkalommal sem került sor. Nem tapasztalható változás ebben azt követően sem, hogy ifj. Hegedűs Loránt 2009. július 11-én nyilvánosan is belépett az Európa Unióban szellemi pestishordozói közé sorolt fasisztoid Jobbik Magyarországért Mozgalom által minden korábbinál nyíltabban felkarolt Magyar Gárdába.

Ifj. Hegedűs Loránt gárdista konverziója ügyében Iványi Gábor és Majsai Tamás felhívást intéztek a Magyarországi Református Egyházhoz.

A felhívás fejleményeiről és Hegedűs Loránt neonáci papi tevékenységéről, továbbá a Magyar Gárda és a neonáci-antiszemita ideológiai keresztény környezetben való recepciójáról lásd a Kereszténység és (neo)nácizmus honlapot: gardaegyhaz.atw.hu

 

 *

 

Loránt Hegedűs jun. setzt auch nach seiner gastlichen Aufnahme von David Irving und des Gede Verlages und seiner Rede im Oktober 2007 seine Pfarrertätigkeit im neonazistisch-antisemitischen Geist fort. In seiner Kirche ist inzwischen zwar mit Müh und Not ein Verfahren gegen ihn eingeleitet worden, und unter den Mitgliedern und Pfarrern der Kirche schütteln viele über seine Tätigkeit ernsthaft den Kopf, zu einer kollektiven kirchlichen Verurteilung seines Wirkens und der Ziehung klarer Grenzen bei der mit ihm gepflegten kollegialen und konfessionalen Gemeinschaft ist es jedoch von Seiten seiner Kirche mit offizieller Eindeutigkeit nicht ein einziges Mal gekommen.

Es kann auch keine Veränderung konstatiert werden, nachdem Loránt Hegedűs jun. am 11. Juli 2009 offiziell in die, in der Europäischen Union zu den geistigen Pestträgern gerechneten, von der faschistoiden Bewegung Jobbik [Bewegung für ein besseres Ungarn] mehr denn je offen unterstützten Ungarischen Garde eingetreten ist.

In der Angelegenheit der Konversion des Loránt Hegedűs jun. zum Gardisten haben Gábor Iványi und Tamás Majsai einen Aufruf an die Reformierte Kirche Ungarns gerichtet.

Zu den weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Aufruf und zu der neonazistischen Pfarrertätigkeit von Loránt Hegedűs, des Weiteren zur Rezeption der Ungarischen Garde und der neonazistisch-antisemitischen Ideologie im christlichen Umfeld siehe die Homepage Christentum und (Neo)nazismus: gardaegyhaz.atw.hu